İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Danışma Kurulu Başkanlık görevine DTD Genel Müdürü Nükhet Işıkoğlu seçildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Danışma Kurulu Başkanlık görevine DTD Genel Müdürü Nükhet Işıkoğlu seçildi.

TDT
21-12-2023
0

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Danışma Kurulu Toplantısı 14 Aralık 2023 tarihinde yapıldı. Kurul üyelerinin kendilerini tanıtmalarıyla başlayan toplantı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Dinç tarafından yapılan bölüm tanıtımı ile devam etti. Bölümün kuruluş tarihi, akademik kadro, öğrenci sayısı, mezun sayısı, Lojistik Kulübü ve etkinlikler anlatıldı. Fakülteye geçiş süreci ile paralel güncellenen müfredat tanıtıldı. Danışma Kurulu Üyesi Nükhet Işıkoğlu, demiryolu taşımacılığı dersinin müfredata eklenmesi önerisinde bulundu. Danışma kurulu usul ve esasları ve yönetmelikleri hakkında bilgi verildi. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Danışma Kurulu Başkanlık görevine oy çokluğu ile DTD Genel Müdürü Nükhet Işıkoğlu seçildi.

Hashtag

Benzer Blog Yazıları