HAKKIMIZDA

Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD)  yeşil ve temiz taşımacılık türü olan demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve demiryolunun ülkenin toplam taşımacılığı içindeki payını yükseltmek amacıyla 2006 yılında kurulmuştur.

Üyelerimiz, kendilerine ait vagonlarla veya TCDD vagonları ile ulusal ve uluslararası demiryolu taşımacılığı yapan, vagon üretim tesisleri olan, liman işletmeciliği yapan, vagon bakım ve onarım sanayi ile iştigal eden Türkiye’nin önemli firmalarıdır.
Tüm dünyada geleceğin taşıma modu olarak öne çıkan demiryolu taşımacılığını , ülkemizde de layık olduğu yere getirme çabası içindeyiz.
Son yıllarda gündemden düşmeyen küresel ısınma ve ortaya çıkardığı tehditler karşısında doğaya olumsuz etkisi diğer taşıma modlarına göre en az olan demiryolu taşımacılığını yaygınlaştırmak ve geliştirmek için çalışmaktayız.

Küreselleşen dünyada öne çıkan hız, güvenli taşıma, ekonomik ve çevreye duyarlı olma , değerleri sürekli gelişen demiryolu taşımacılığını vazgeçilmez hale getirmiştir. Demiryolu taşımacılığını destekleyerek payını arttırmak, trafik kazalarını önlemek, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak, ülke yararlarını gözetmek ve ‘gelecek nesillere temiz ve yeşil bir dünya’ bırakmak tüm üyelerimizin ortak dileğidir. 
Derneğimizin yukarıda belirtilen genel amaçlarıyla paydaş düşüncelere sahip, demiryolu sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörle yakın ilişkisi bulunan tüm firmaları bir ‘çatı’ altında toplayarak güçlü bir ‘sivil toplum kuruluşu’ oluşturmanın çabasındayız.

Sadece emeğimiz değil yüreğimizi de koyduğumuz bu uğraşta, demiryolu taşımacılığı ile ilgili olan tüm firmaları, alanında ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olan ‘Demiryolu Taşımacılığı Derneği ‘ üyesi olmaya davet ediyoruz. 
Çocuklarımıza bırakacağımız temiz ve yeşil bir dünya en değerli mirasımız olacaktır.